“Vpliv Izobrazbe in Spretnosti starejših Na Individualno in družbeno Blaginjo”. Andragoška Spoznanja, vol. 21, no. 2, July 2015, pp. 9-27, https://doi.org/10.4312/as.21.2.9-27.