Muršak, J., in M. Radovan. „Vpliv Neformalnega izobraževanja Na Razvoj Spretnosti in Kompetenc“. Andragoška Spoznanja, let. 21, št. 2, julij 2015, str. 47-64, doi:10.4312/as.21.2.47-64.