Mijoč, N., in L. Mistral. „Dogovor O V samoizobraževanju - Dogovor O samoizobraževanju, Osebni učni načrt, učni Dogovor Ali učna Pogodba?“. Andragoška Spoznanja, let. 12, št. 1, december 2006, str. 38-48, doi:10.4312/as.12.1.38-48.