Vidau, Z., in N. Bogatec. „Projekt EDUKA – Vzgajati K različnosti“. Andragoška Spoznanja, let. 21, št. 3, oktober 2015, str. 85-92, doi:10.4312/as.21.3.85-92.