Jelenc, Z. „Vseživljenjskost učenja Ter Raziskovanje Vzgoje in izobraževanja. Ob 50-Letnici Pedagoškega inštituta“. Andragoška Spoznanja, let. 21, št. 4, december 2015, str. 95-99, doi:10.4312/as.21.4.95-99.