“Podjetniško V izobraževanje. Za večji Zamah podjetniškega Gibanja Potrebujemo Več izobraževanja”. Andragoška Spoznanja, vol. 11, no. 3, Dec. 2005, pp. 30-36, https://doi.org/10.4312/as.11.3.30-36.