Šulak, T. „Vseživljenjsko učenje V in vseživljenjsko V izobraževanje. Sodobna Pedagogika 2/2005 (tematska številka)“. Andragoška Spoznanja, let. 11, št. 3, december 2005, str. 88-89, doi:10.4312/as.11.3.88-89.