“Na Poti Do Spodbudnega V študijskega Okolja. 0 ločenosti in prežemanju Akademske in Bivalne Sfere V Univerzitetnih središčih”. Andragoška Spoznanja, vol. 11, no. 4, Dec. 2005, pp. 31-46, https://doi.org/10.4312/as.11.4.31-46.