Findeisen, D. „Identiteta, spoštovanje Samega Sebe in učljivost“. Andragoška Spoznanja, let. 9, št. 4, december 2003, str. 3-4, doi:10.4312/as.9.4.3-4.