Mohorčič Špolar, V. „Znanje in izobraževanje Kot Sredstvo Za Izhod Iz Krize“. Andragoška Spoznanja, let. 16, št. 2, julij 2010, str. 5-10, doi:10.4312/as.16.2.5-10.