Findeisen, D. „So naše Ciljne Skupine Res Nedosegljive?“. Andragoška Spoznanja, let. 5, št. 2-3, december 1999, str. 85-93, doi:10.4312/as.5.2-3.85-93.