Šajn, A., in D. Findeisen. „Pomen življenjske Poti in Generacijskih značilnosti Za načrtovanje Medgeneracijskega izobraževalnega Programa“. Andragoška Spoznanja, let. 15, št. 3, december 2009, str. 58-64, doi:10.4312/as.15.3.58-64.