Clover, D., N. Taber, in K. Sanford. „Prepojeno Z Roza in Modro: Videti Nevidno Patriarhijo S feminističnim Muzejskim Hekom“. Andragoška Spoznanja, let. 24, št. 3, oktober 2018, str. 11-28, doi:10.4312/as.24.3.11-28.