Fišer, Živa, in A. Baruca Arbeiter. „Možnosti Za Uporabo Na študenta Osredinjenih Metod poučevanja in učenja bioloških Predmetov Na UP FAMNIT“. Andragoška Spoznanja, let. 26, št. 2, junij 2020, str. 47-57, doi:10.4312/as.26.2.47-57.