Marentič Požarnik, B. „Visokošolska Didaktika in didaktično Usposabljanje visokošolskih učiteljev Pri Nas: Dosedanji Razvoj, izkušnje in Problemi“. Andragoška Spoznanja, let. 26, št. 2, junij 2020, str. 15-32, doi:10.4312/as.26.2.15-32.