Findeisen, D. „Za Koncept vseživljenjskega izobraževanja in vseživljenjskega učenja Je Koncept izobraževanja Odraslih Vitalnega Pomena“. Andragoška Spoznanja, let. 18, št. 1, marec 2012, str. 87-91, doi:10.4312/as.18.1.87-91.