Findeisen, D. „Konferenci ‚Leto Dejavncega Staranja in Solidarnosti Med Generacijami‘ Na Rob“. Andragoška Spoznanja, let. 17, št. 2, junij 2011, str. 91-95, doi:10.4312/as.17.2.91-95.