1.
Lipovec Čebron U, Ličen N. Izobraževanje odraslih na področju zdravja: pomen družbenokulturnih dimenzij in interdisciplinarnosti. AS [Internet]. 22. oktober 2021 [citirano 8. junij 2023];27(2):3-13. Dostopno na: https://journals.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/10406