1.
Ograjšek S, Balažic N, Mithans M. Učiteljevo pridobivanje znanja v kontekstu poučevanja nadarjenih učencev. AS [Internet]. 14. april 2022 [citirano 6. julij 2022];28(1):117-32. Dostopno na: https://journals.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/10419