1.
Kožar K. Teoretska izhodišča za pripravo izobraževalnih programov za življenje v multikulturni družbi. AS [Internet]. 5. december 2010 [citirano 26. november 2022];16(4):14-26. Dostopno na: https://journals.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/665