O reviji

O reviji

Dela je znanstvena revija, ki jo izdaja Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V njej objavljamo izvirne in pregledne znanstvene ter strokovne članke s področja geografije in sorodnih ved, recenzije monografskih del, poročila o pomembnih dogodkih, obletnicah idr. Revija zajema celoten spekter geografskih panog in usmeritev, s poudarkom na rezultatih najnovejših znanstvenih preučevanj raziskovalcev z domačega oddelka ter drugih avtorjev iz domovine in tujine.

Vsako leto izideta dve številki, članki so napisani v slovenskem jeziku z angleškim povzetkom ali v angleškem jeziku s slovenskim povzetkom.

Prispevki iz revije Dela so objavljeni tudi v Digitalni knjižnici Slovenije (http://www.dlib.si).

Recenzentski postopek

Vsi članki v reviji so dvojno slepo recenzirani.

Pogostost izhajanja

Revija Dela izhaja dvakrat letno.

Politika odprtega dostopa

Vsi članki revije so odprtodostopni, kar pomeni, da je vsa vsebina brezplačno dostopna tako uporabnikom kot njihovim institucijam. Uporabniki lahko berejo, prenašajo, kopirajo, distribuirajo, tiskajo, iščejo ali se povežejo na celotno besedilo objavljenega dela za katerikoli odgovoren namen, ne da bi za to morali pridobiti dovoljenje založnika ali avtorja. To je v skladu z Budimpeško pobudo o odprtem dostopu.

Avtorju se za objavo članka v reviji ne zaračunava nobenih stroškov, članki pa so objavljeni na spletni strani revije takoj po izidu posamezne številke revije. 

Bibliografske baze

Revija je indeksirana v: 

 • SCOPUS 
 • Current Geographical Publications
 • DOAJ
 • Elektronische Zeitschriftenbibliothek
 • FRANCIS
 • GEOBASE
 • Geobib
 • GeoRef
 • IBSS
 • Russian Academy of Sciences Bibliographies
 • Ulrich’s Periodicals Directory
 • COBISS.si
 • dLib.si
 • ERIH PLUS
 • CNKI

Zgodovina

Revija Dela je začela izhajati leta 1985, sprva večinoma enkrat na leto, od 2002 naprej redno izhajata po dve številki letno. V prvih letih je izšlo tudi nekaj tematskih številk s prispevki pomembnih znanstvenih srečanj. Po letu 2002 številke niso več tematsko zasnovane, saj želimo z vsako številko posebej slediti in hkrati soustvarjati najnovejše trende geografske znanstvene ustvarjalnosti.