Uredništvo

Urednika

Dejan Cigale, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Mojca Ilc Klun, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Uredniški odbor

Irma Potočnik Slavič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Marko Krevs, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Dejan Rebernik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Karel Natek, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Darko Ogrin, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Katja Vintar Mally, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Simon Kušar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Miroslav Vysoudil, Univerza Palacký v Olomoucu, Republika Češka

Serge Schmitz, Univerza v Liègeu, Belgija

Laura Šakaja, Univerza v Zagrebu, Hrvaška