Ali je nova ureditev volilnih okrajev za državnozborske volitve ustavna?

Avtorji

  • Boštjan Rogelj Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.56.131-155

Ključne besede:

volilna geografija, volilni okraji, Slovenija, Državni zbor Republike Slovenije

Povzetek

Državni zbor RS je februarja 2021 sprejel novelo zakona, ki določa volilne enote in volilne okraje, uporabljene za državnozborske volitve. Novela minimalno spreminja ureditev, za katero je Ustavno sodišče RS leta 2018 ugotovilo, da je neustavna. V raziskavi smo preverili, v kolikšni meri nova ureditev izpolnjuje zakonska merila in odpravlja neustavno stanje. Primerjalna analiza, v katero sta poleg stare in nove ureditve vključena še dva predloga ureditve volilnih okrajev, ki ju je leta 2019 oblikovala strokovna skupina, kaže več pomanjkljivosti nove ureditve. Ta sicer odpravlja problem velikostno najbolj izstopajočih volilnih okrajev, ne rešuje pa problema njihove geografske nezaokroženosti. Posledično se lahko zgodi, da bo nova ureditev znova predmet ustavne presoje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Gaber, S., 1996. Volilni sistemi : zbornik. Ljubljana: Krtina.

Grad, F., 2004. Volitve in volilni sistem. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije.

GURS, 2019. Register prostorskih enot. URL: https://www.e-prostor.gov.si/brezplacni-podatki/ (citirano 25. 4. 2019).

GURS, 2021. Register prostorskih enot. URL: https://www.e-prostor.gov.si/brezplacni-podatki/ (citirano 30. 11. 2021).

Hadjar, A., Beck, M., 2010. Who does not participate in elections in Europe and why is this?: A multilevel analysis of social mechanisms behind non-voting. European Societies, 12, 4, str. 521–542. DOI: 10.1080/14616696.2010.483007.

Krašovec, A., 2007. Volilne študije. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Lijphart, A., 1994. Electoral systems and party systems : a study of twenty-seven democracies, 1945–1990. Oxford: Oxford University Press.

McAllister, I., Makkai, T., 1993. Institutions, society or protest? Explaining invalid votes in Australian elections. Electoral Studies, 12, 1, str. 23–40. DOI: 10.1016/0261-3794(93)90004-4.

MMC RTV SLO, 2021. Zelena luč poskusu uskladitve glede volilne zakonodaje. URL: https://www.rtvslo.si/slovenija/zelena-luc-poskusu-uskladitve-glede-volilne-zakonodaje/568786 (citirano 11. 2. 2021).

MNZ, 2019. Centralni register prebivalstva – število volivcev po hišnih številkah.

Norris, P., 2004. Electoral engineering voting rules and political behavior. Cambridge: Cambridge University Press.

Pogorelec, J., 1998. Sistem volitev v Državni zbor : nekaj predlogov za njegovo izboljšanje. Pravna praksa.

Power, T. J., Garand, J. C., 2007. Determinants of invalid voting in Latin America. Electoral Studies, 26, 2, str. 432–444. DOI: 10.1016/j.electstud.2006.11.001.

Razpotnik, B., 2020. V prvem polletju 2020 dve tretjini več medobčinskih selitev kot v istem obdobju leta 2019. URL: https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/9232 (citirano 6. 12. 2021).

Ribičič, C., 1996. Osebnost kandidatov in sorazmerna zastopanost strank. V: Gaber, S. (ur.). Volilni sistemi. Ljubljana: Krtina, str. 283–303.

Rogelj, B., 2011. Političnogeografska analiza volilnega sistema volitev v Državni zbor Republike Slovenije. Doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani.

Rogelj, B., 2012. Ureditev volilnih enot v državnozborskem volilnem sistemu. Dela, 37, str. 107–128.

Rogelj, B., Krevs, M., Veršič, A., Prešern, M., 2019a. Predlog sprememb območij volilnih enot in volilnih okrajev (Poročilo Medresorske delovne skupine za pripravo sprememb in dopolnitev ZVDZ). Ljubljana.

Rogelj, B., Krevs, M., Veršič, A., Prešern, M., 2019b. Dopolnjen predlog sprememb območij volilnih enot in volilnih okrajev (Poročilo Medresorske delovne skupine za pripravo sprememb in dopolnitev ZVDZ). Ljubljana.

Ustavno sodišče RS, 1992. Odločba U-I-128/92. Ljubljana.

Ustavno sodišče RS, 2003. Odločba U-I-226/00. Ljubljana.

Ustavno sodišče RS, 2018. Odločba U-I-32/15-56. Ljubljana.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor – ZDVEDZ-B. 2021. Uradni list RS, 29/21. Ljubljana.

Zakon o volitvah v državni zbor. 2017. Uradni list RS, 23/17. Ljubljana.

ZRSS [Zavod Republike Slovenije za statistiko], 1994. Rezultati raziskovanj – volitve 1992 (št. 600). Ljubljana.

Prenosi

Objavljeno

30. 12. 2021

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Rogelj, B. (2021). Ali je nova ureditev volilnih okrajev za državnozborske volitve ustavna?. Dela, 56, 131-155. https://doi.org/10.4312/dela.56.131-155