Učitelji geografije in matematike v izobraževanju na daljavo v času pandemije covida-19 v Albaniji

Avtorji

  • Jostina Dhimitri Univerza v Tirani, Fakulteta za zgodovino in filologijo, Albanija
  • Lekë Pepkolaj Univerza Qiriazi, Tirana, Albanija
  • Blerta Avdia Univerza Logos, Tirana, Albanija

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.56.175-191

Ključne besede:

učitelji geografije in matematike, poučevanje na daljavo, COVID-19, IKT, strokovno spopolnjevanje učiteljev

Povzetek

Pandemija COVID-19 je povzročila hitre spremembe v poklicni rutini učiteljev po vsem svetu. Raziskava, v katero je bila vključena vzorčna skupina 155 učiteljev geografije in matematike v Albaniji v začetnih obdobjih pandemije COVID-19, predstavlja oceno izzivov učenja na daljavo. Rezultati raziskave so pokazali, da je pomanjkanje predhodne priprave bistveno vplivalo na izbiro in uporabo spletnih platform, primernih za učenje na daljavo. Učitelji se srečujejo s težavami na področju kartografske, grafične in simbolne semantike, manj pa s težavami na področju verbalne semantike. Na začetku pandemije je poučevanje večinoma potekalo preko aplikacije WhatsApp, nadalje s televizijskimi kanali RTSH, sledilo je poučevanje v okoljih Google Classroom in Zoom. Učitelji so potrebe po tehnološkem usposabljanju spopolnjevali s sodelovanjem s kolegi in samoizobraževanjem. V prispevku je poudarjeno, da učitelji potrebujejo strokovno spopolnjevanje, zlasti na področju programskih sistemov in metod spletnega poučevanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Albanese, V., 2020. La sentiment analysis a supporto della ricerca geografica. Un esempio applicativo per il turismo salentino. URL: https://www.researchgate.net/publication/ 345179579_La_sentiment_analysis_a_supporto_della_ricerca_geografica_Un_esempio_applicativo_per_il_turismo_salentino/stats (accessed 21.07.2021).

Alea, L., Fabrea, M., Roldan, R., Farooqi, A., 2020. Teachers’ Covid-19 awareness, distance learning education experiences and perceptions towards institutional readiness and challenges. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 19, 6, pp. 127–144. URL: 10.26803/ijlter.19.6.8.

ASCAP, 2020. URL: https://www.ascap.edu.al/wp-content/uploads/2020/09/Udhezuesi-per-fillimin-e-vitit-shkollor-2020-2021.pdf (accessed 25.07.2021).

Boehm, R. G., Brysch, C. P., Mohan, A., Backler, A., 2012. A new pathway: Video-based professional development in geography. Journal of Geography, 11, 2, pp. 41–53.

Brysch, C. P., Boehm, R. G., 2014. Online professional development in geography: the learning cluster method and teacher leader. European Journal of Geography, 5, 1, pp. 62–69.

Chang, Ch., 2020. Teaching and learning geography in pandemic and post-pandemic realities. J-READING, Journal of research and didactics in geography, 2, 9, pp. 31–39. URL: http://j-reading.org/index.php/geography/article/view/267/214 (accessed 02.01.2022).

Chu, S., Reynolds, R., Notari, M., Taveres, N., Lee, C., 2016. 21st century skills development through inquiry based learning from theory to practice. Springer Science.

Daniel, S. J., 2020. Education and the COVID-19 pandemic. Prospects, 49, pp. 91–96. URL: DOI: 10.1007/ s11125-020-09464-3.

Dash, S., de Kramer, R. M., O’Dwyer, L. M., Masters, J., Russell, M., 2012. Impact of online professional development on teacher quality and student achievement in fifth grade mathematics. Journal of Research on Technology in Education, 45, 1, pp. 1–26.

Davis, F. D., 1989. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13, 3, pp. 319–340. DOI: 10.2307/249008.

Dhimitri, J., Karaguni, M., Bardhoshi S., 2021. Self-directed learning dimensions and in-service geography teachers in Albania. Journal of Educational Research, 3, 5-6, pp. 30–38. URL: https://eprints.unite.edu.mk/848/1/EDUCATION%202021-30-38.pdf (accessed 02.01.2022).

Elliot, 2008. E-pedagogy: does e-learning require a new approach to teaching and learning? URL: http://www.scribd.com/doc/932164/E-Pedagogy (24.07.2021).

Kopcha, T. J., 2012. Teachers’ perceptions of the barriers to technology integration and 20 practices with technology under situated professional development. Computers & Education, 59, 4, pp. 1109–1121.

Lucisano, P., Girelli, C., Becilacqua A., Virdia, S., 2020. Didattica in emergenza durante la pandemia Covid-19. Uno sguardo all’esperienza locale e nazionale degli insegnanti. RicercAzione, Research and innovation in Education, 12, 2, pp. 23–46 DOI: 10.32076/RA12 208.

MASR, 2017, Guideline No. 1, date 20.01.2017. URL: https://ascap.edu.al/Biblioteka/Zhvilli mi%20Profesional%20i%20M%C3%ABsuesit/Udhezimi%20zhvillimi%20profesional%20-%20Janar%202017.pdf (accessed 24.07.2021).

Mishra, P., Koehler, M. J., 2006. Technological pedagogical content knowledge: A new framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108, 6, pp. 1017–1054.

Ohlin, C., 2019. Information and communication technology in a global world: Teachers’ perceptions of continuing professional development. Research in Social Sciences and Technology, 4, 2, pp. 41–57.

Safar, A. H., Alkhezzi, F. A., 2013. Beyond computer literacy: Technology integration and curriculum transformation. College Student Journal. 47, 4, pp. 614–626.

Salkind, J. N., 2000. Statistics for people who (think they) hate statistics. Sage publication.

Schultz, R., DeMersb, M., 2020. Transitioning from Emergency Remote Learning to Deep Online Learning Experiences in Geography Education. Journal of Geography, 119, 5, pp. 142–146. DOI: 10.1080/00221341.2020.1813791.

Silva, P., 2015. Davis’ Technology Acceptance Model (TAM) (1989). URL: https://www.igi-global.com/viewtitlesample.aspx?id=127133&ptid=120225&t=Davis%27%20Technology%20Acceptance%20Model%20(TAM)%20(1989)&isxn=978146668 (accessed 03.01.2022).

Trentin, G., 2014. Formazione degli insegnanti: tra formale, informale e digitale. In M.E. Cadeddu (a cura di) Il CNR e la Scuola. Roma: Edizioni CNR.

Trigueros, I., 2018. New learning of geography with technology: the TPACK model. European Journal of Geography, 9, 1, pp. 38–48.

UNESCO, 2020. Distance learning solutions, URL: https://en.unesco.org/covid19/education response/solutions (accessed 30.07.2021).

Wang, Y., 2021. In-service teachers’ perceptions of technology integration and practices in a Japanese university context, The JALT CALL Journal, 17, 1, pp. 45–71. DOI: 10.29 140/jaltcall.v17n1.377.

Objavljeno

30. 12. 2021

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Dhimitri, J., Pepkolaj, L., & Avdia, B. (2021). Učitelji geografije in matematike v izobraževanju na daljavo v času pandemije covida-19 v Albaniji. Dela, 56, 175-191. https://doi.org/10.4312/dela.56.175-191