Socialnogeografska regionalizacija in upravna reforma v republiki Sloveniji

Avtorji

  • Igor Vrišer

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.8.7-15

Ključne besede:

Socialnogeografska regionalizacija in upravna reforma v republiki Sloveniji

Povzetek

V razpravi so prikazani cilji bodoče upravno-politične reforme v Republiki Sloveniji. Z njo naj bi uvedli manjše in samoupravno zasnovane občine. Podane so tudi primerjave dosedanjih upravno-političnih razdelitev Slovenije z omrežjem centralnih naselij in izhodišča za oblikovanje novih občin. Avtor obravnava tudi dileme o uvedbi morebitnih okrajev ali regij kot upravno-političnih enot srednje stopnje ter probleme, kako razdeliti heterogeno slovensko ozemlje v tem smislu. Prekmurje kot nerazvito obmejno območje v Sloveniji

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 1991

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Vrišer, I. (1991). Socialnogeografska regionalizacija in upravna reforma v republiki Sloveniji. Dela, 8, 7-15. https://doi.org/10.4312/dela.8.7-15