Prekomejna zemljiškoposestna pomešanost in zaposlovanje- primer obmejnih občin SV Slovenije s Hrvaško

Avtorji

  • Borut Belec Oddelek za geografijo. Pedagoška fakulteta. Univerza v Mariboru, Koroška c. 160, 62000 Maribor, SLO

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.10.73-82

Ključne besede:

Družbena geografija, obmejna območja, mejni tip, Slovenija

Povzetek

Z analizo zemljiškoposestnih in zaposlitvenih značilnosti so opredeljeni nekateri elementi čezmejne regionalne povezanosti prebivalstva petih občin sevsrovzhodne Slovenije ob državni meji s Hrvaško. Stopnja dosedanje povezanosti je bila zaradi odprtosti nekdanje medrepubliške meje zelo visoka, zato bo prepustnost nove meje v prihodnje pomemben dejavnik družbenoekonomskega razvoja tamkajšnjih manj razvitih območij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 1993

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Belec, B. (1993). Prekomejna zemljiškoposestna pomešanost in zaposlovanje- primer obmejnih občin SV Slovenije s Hrvaško. Dela, 10, 73-82. https://doi.org/10.4312/dela.10.73-82