Kmetijsko obremenjevanje slovenskega alpskega sveta na izbranem primeru

Avtorji

  • Darko Radinja Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI 1000 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.12.249-263

Ključne besede:

Agrarno obremenjevanje pokrajine, energijska intenzivnost kmetijstva, alpsko naselje, Zgornja Savska dolina.

Povzetek

Poročilo obravnava energijsko intenzivnost kmetijstva v dolinskih Ratečah (860m) kot osnovo za presojo obremenjevanja alpskega okolja. Zaradi (sub)urbane preobrazbe kmečkega naselja je agrarno obremenjevanje ostalo sicer zelo zmerno, povečalo pa se je neagrarno. Skupno obremenjevanje okolja še ni pretirano, še največ pa ga je zaradi pomanjkanja komunalne infrastrukture naselja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 1997

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Radinja, D. (1997). Kmetijsko obremenjevanje slovenskega alpskega sveta na izbranem primeru. Dela, 12, 249-263. https://doi.org/10.4312/dela.12.249-263