Klimatska pogojenost debelinskega prirastka dreves ob slovenskih visokogorskih alpskih jezerih

Avtorji

  • Darko Ogrin Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, Univerza v Ljubljani Aškerčeva 2, 1000 SI Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.13.89-102

Ključne besede:

dendrokronologija, dendroklimatologija, debelinski prirast dreves, zgornja gozdna meja, Julijske Alpe, Slovenija

Povzetek

S standardnimi dendrokronološkimi in dendroklimatološkimi postopki smo iz pojezerij Jezera na Planini pri jezeru, Jezera v Ledvicah in Krnskega jezera v Julijskih Alpah analizirali približno 100 vzorcev smrek in macesnov. Lokalne kronologije zajemajo v glavnem obdobje po letu 1920. Korelacija debelinskega prirastka s klimatskimi podatki je potrdila določena splošna spoznanja o odnosu med podnebjem in prirastjo v območjih ob zgornji gozdni meji, hkrati pa pokazala na svojski vpliv lokalnih, tudi neklimatskih dejavnikov priraščanja, ki jih z dendroklimatološko analizo ni mogoče zadovoljivo zajeti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 1999

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Ogrin, D. (1999). Klimatska pogojenost debelinskega prirastka dreves ob slovenskih visokogorskih alpskih jezerih. Dela, 13, 89-102. https://doi.org/10.4312/dela.13.89-102