Geostrateški pomen vodnih virov Slovenije

Avtorji

  • Dušan Plut

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.15.42-52

Povzetek

Avtor obravnava temeljne značilnosti in geostrateški pomen vodnih virov Slovenije. V primerjavi z večino drugih evropskih držav so vodni viri Slovenije obilni. Vendar je hkrati značilna zelo neenakomerna prostorska razporeditev in sezonska nihanja vodnega stanja. Gospodarski in geostrateški pomen vodnih virov zmanjšuje praviloma slaba kakovost tekočih voda. Za vodno oskrbo s pitno vodo slovenske reke niso primerne, kakovost talne vode in vodnoekološko zelo občutljivih kraških izvirov pa ogrožajo praviloma neprečiščene odpadne vode in druge oblike obremenjevanja okolja. Čiščenje odpadnih vod in smotrna raba vodnih virov je tudi strateško pomembna, sonaravno zasnovana naloga.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

16. 12. 2000

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Plut, D. (2000). Geostrateški pomen vodnih virov Slovenije. Dela, 15, 42-52. https://doi.org/10.4312/dela.15.42-52