Kulturni turizem in lokalno prebivalstvo na primeru mestne destinacije Ljubljana

Avtorji

  • Nina Stubičar Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
  • Naja Marot Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.58.77-98

Ključne besede:

kulturni turizem, mestni turizem, lokalno prebivalstvo, Ljubljana

Povzetek

Kulturni turizem je ena najstarejših in najbolj uveljavljenih vrst turizma, kar še posebej velja za mestne destinacije, kot je Ljubljana. V tem prispevku obravnavamo kulturni turizem z vidika lokalnega prebivalstva. Z anketnim vprašalnikom smo preverili, kakšno je mnenje prebivalcev o kulturnem turizmu v Ljubljani, koliko koristijo ponudbo, katere izboljšave predlagajo in kakšna je dodana vrednost kulturnega turizma za mesto. Prebivalci so poudarili pozitiven prispevek kulturnega turizma za mesto, čeprav to na področju kulturne ponudbe ne ponuja posebnih ugodnosti za prebivalce. Kot prispevek poudarjajo zlasti živahnost mesta, njegovo internacionalizacijo, torej stik prebivalcev s tujci, in dodano vrednost gospodarstvu, ki vpliva tudi na splošni mestni razvoj.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Al Saad, S., Al Orainat, L., Al Badarneh, M., Al Makhadmeh, A., 2018. Residents’ perception towards tourism and its impacts on their quality of life in Aqaba city. Dirasat: Human and Social Sciences, 45, 1, str. 229–244. DOI: https://doi.org/10.35516/0103-045-001-019

Bujdosó, Z., Dávid, L., Tőzsér, A., Kovács, G., Major - Kathi, V., Uakhitova, G., Katona, P., in Vasvári, M., 2015. Basis of heritagization and cultural tourism development. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 188, str. 307–315. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.03.399

Cecil, A. K., Fu, Y. Y., W., Wang, S., Avgoustis, S., 2010. Cultural tourism and quality of life: Results of a longitudinal study. European Journal of Tourism Research, 3, 1, str. 54–66. DOI: https://doi.org/10.54055/ejtr.v3i1.45

Charag, A. H., Fazili, A., I., Bashir, I., 2021. Residents’ perception towards tourism impacts in Kashmir. International Journal of Tourism Cities, 7, 3, str. 741–766. DOI: 10.1108/IJTC-11-2019-0202. DOI: https://doi.org/10.1108/IJTC-11-2019-0202

Eusébio, C., Carneiro, M. J., 2012. Socio-cultural impacts of tourism in urban destinations. Revista Portuguesa de Estudos Regionais, 30, 1, str. 65–76.

Gómez, L. A. E., 2019. Residents’ opinions and perceptions of tourism development in the historic city of Toledo, Spain. Sustainability (Switzerland), 11, 14, 3854. DOI: 10.3390/su11143854. DOI: https://doi.org/10.3390/su11143854

Gullion, C., Hji - Avgoustis, S., Fu, Y. Y, Lee, S., 2015. Cultural tourism investment and resident quality of life: a case study of Indianapolis, Indiana. International Journal of Tourism Cities, 1, 3, str. 184–199. DOI: 10.1108/IJTC-08-2014-0018. DOI: https://doi.org/10.1108/IJTC-08-2014-0018

Hočevar, M., 2002. Novi urbani trendi. Prizorišča v mestih – omrežja med mesti. Teorija in praksa, 39, 2, str. 287–289.

Hočevar, M., Uršič, M., Zavrtnik, S., Medved, P., 2018. Prostorske in okoljske vrednote 2004–2018. Ljubljana. Arhiv družboslovnih podatkov.

Klepej, D., Krošelj, M., Stubičar, N., Marot, N., 2020. Deliverable 1.4a: Case study report. Poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta.

Klepej, D., Ograjenšek, I., Krošelj, M., Marot, N., 2022. Upravljanje mestnega turizma. V: Marot, N., Uršič, M. (ur.). Mestni turizem v Sloveniji: značilnosti in upravljanje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, str. 226–262.

Lussetyowati, T., 2015. Preservation and conservation through cultural heritage tourism. Case study: Musi Riverside Palembang. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 184, str. 401–406. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.05.109

Marot, N., Ograjenšek, I., Jaušovec, L., Kocijančič, T., Konda, U., Kralj, E., Perković, A., Pogačnik, A., Stubičar, N., Tripar, R. in Žalac, D., 2019. V-Kultur. Vrednotenje ponudbe kulturnega turizma v Ljubljani. Končno poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta.

Richards, G., 2018. Cultural tourism: A review of recent research and trends. Journal of Hospitality and Tourism Management, 36, str. 12–21. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2018.03.005

Sharma, B., Dyer, P., 2009. Residents' involvement in tourism and their perceptions of tourism impacts. Benchmarking, 16, 3, str. 351–371. DOI: 10.1108/14635770910961371. DOI: https://doi.org/10.1108/14635770910961371

Soares, J. R. R., Casado - Claro, M. F., Lezcano - González, M. E., Sánchez -Fernández, M. D., Gabriel, L. P. M. C., Abríl - Sellarés, M., 2021. The role of the local community’s involvement in the development of tourism: A case study of the residents’ percepction toward tourism on the route of Santiago de Compostela (Spain). Sustainability (Switzerland), 13, 17, 9576. DOI: 10.3390/su13179576. DOI: https://doi.org/10.3390/su13179576

Stubičar, N., 2022. Mestna destinacija Ljubljana. V: Marot, N., Uršič, M. (ur.). Mestni turizem v Sloveniji: značilnosti in upravljanje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, str. 58–96.

SURS [Statistični urad Republike Slovenije], 2020. Občina Ljubljana. URL: https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/82 (citirano 16. 8. 2022).

SURS [Statistični urad Republike Slovenije], 2022a. Prihodi in prenočitve domačih in tujih turistov, občine, Slovenija, letno. URL: https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/2164525S.px (citirano 1. 12. 2022).

SURS [Statistični urad Republike Slovenije], 2022b. Prihodi in prenočitve turistov po državah, občine, Slovenija, mesečno. URL: https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/2164466S.px (citirano 1. 12. 2022).

Turizem Ljubljana, 2017. Odnos meščanov do turizma. URL: https://www.visitljubljana.com/assets/Uploads/Odnos-mescanov-do-turizma-2017.pdf (citirano 15. 8. 2022).

Turizem Ljubljana, 2018. Odnos meščanov do turizma v Ljubljani. URL: https://www.visitljubljana.com/assets/Dokumenti-PDF/Informacije-javnega-znacaja/Odnos-mescanov-do-turizma-porocilo-2018.pdf (citirano 15. 8. 2022).

Turizem Ljubljana, 2019. Odnos meščanov do turizma v Ljubljani. URL: https://www.visitljubljana.com/assets/Uploads/Odnos-mescanov-do-turizma-porocilo-za-leto-2019.pdf (citirano 15. 8. 2022).

Türker, N., 2013. Host community perceptions of tourism impacts: a case study on the world heritage city of Safranbolu, Turkey. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 43, str. 115–141.

UNWTO, 2018. Tourism and Culture Synergies. URL: https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284418978 (citirano 31. 9. 2022).

Vidal Rua, S., 2020. Perceptions of tourism: a study of residents' attitudes toward tourism in the city of Girona. Journal of Tourism Analysis, 27, 2, str. 165–184. DOI: 10.1108/JTA-03-2019-0015. DOI: https://doi.org/10.1108/JTA-03-2019-0015

Prenosi

Objavljeno

27.12.2022

Kako citirati

Stubičar, N., & Marot, N. (2022). Kulturni turizem in lokalno prebivalstvo na primeru mestne destinacije Ljubljana. Dela, (58), 77–98. https://doi.org/10.4312/dela.58.77-98

Številka

Rubrike

Razprave