Pandemija covida-19 in njeni učinki na turistično ravnanje slovenskega prebivalstva

Avtorji

  • Dejan Cigale Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Barbara Lampič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.58.125-149

Ključne besede:

turizem, Slovenija, covid-19, turistično ravnanje, zaznavanje zdravstvenega tveganja

Povzetek

Pandemija covida-19 je pomenila velik pretres za turizem po svetu in v Sloveniji. Prišlo je do močnega zmanjšanja števila turističnih potovanj in prenočitev ter preusmeritve turističnih tokov. Prispevek predstavlja rezultate anketne raziskave, katere namen je bil poglobiti poznavanje učinkov pandemije covida-19 na turistično ravnanje slovenskega prebivalstva. Rezultati so pokazali, da je pandemija vplivala na manj pogosta in krajša turistična potovanja ter izbiro drugačnih turističnih destinacij. Pri sprejemanju potovalnih odločitev je bila pomembna tako vloga epidemioloških omejitev in zaznavanja varnosti različnih oblik turističnih potovanj kot tudi običajnih dejavnikov turističnega odločanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Chen, C., Wu, C., 2009. How motivations, constraints, and demographic factors predict seniors' overseas travel propensity. Asia Pacific Management Review, 14, 3, str. 301–312.

Cigale, D., 2015. Prostočasna potovanja in slovensko prebivalstvo. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Cigale, D., Lampič, B., 2019. Razvoj turistične destinacije na primeru občine Kamnik. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Cvelbar, L.K., Farčnik, D., Ogorevc, M., 2021. Holidays for all: Staycation vouchers during COVID-19. Annals of Tourism Research Empirical Insights, 2, 2, str. 100019. DOI: 10.1016/j.annale.2021.100019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.annale.2021.100019

de Winter, J. C. F., Dodou, D., 2010. Five-Point Likert Items: t test versus Mann-Whitney-Wilcoxon. Practical Assessment, Research and Evaluation, 15, 11.

Derrick, B., White P., 2017. Comparing two samples from an individual Likert question. International Journal of Mathematics and Statistics, 18, str. 1–13.

Elbany, M., Elhenawy, Y., 2021. Analyzing the ultimate impact of COVID-19 in Africa. Case Studies on Transport Policy, 9, 2, str. 796–804. DOI: 10.1016/j. cstp.2021.03.016. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cstp.2021.03.016

European Commission, 2022. ECML COVID – Country list, 2022. URL: https://covid-statistics.jrc.ec.europa.eu/RMeasures# (citirano 4. 11. 2022).

Farmaki, A., Miguel, C., Drotarova, M. H., Aleksić, A., Časni, A.Č., Efthymiadou, F., 2020. Impacts of Covid-19 on peer-to-peer accommodation platforms: Host perceptions and responses. International Journal of Hospitality Management, 91, str. 102663. DOI: 10.1016/j.ijhm.2020.102663. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102663

Finančna uprava Republike Slovenije, 2022. Turistični bon in BON21. URL: https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/turisticni_bon_in_bon21/ (14. 11. 2022).

Flew, T., Kirkwood, K., 2021. The impact of COVID-19 on cultural tourism: art, culture and communication in four regional sites of Queensland, Australia. Media International Australia, 178, 1, str. 16–20. DOI: 10.1177/1329878X20952529. DOI: https://doi.org/10.1177/1329878X20952529

Floyd, D.L., Prentice-Dunn, S., Rogers, R. W., 2000. A meta-analysis of research on protection motivation theory. Journal of Applied Social Psychology, 30, 2, str. 407– 429. DOI: 10.1111/j.1559-1816.2000.tb02323.x. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2000.tb02323.x

Gössling, S., Scott, D., Hall, C. M., 2021. Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. Journal of Sustainable Tourism, 29, 1, str. 1–20. DOI: 10.1080/09669582.2020.1758708. DOI: https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1758708

Haque, T.H., Haque, M.O., 2018. The swine flu and its impacts on tourism in Brunei. Journal of Hospitality and Tourism Management, 36, str. 92–101. DOI: 10.1016/j. jhtm.2016.12.003. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2016.12.003

Horvat, U., 2021. Vpliv pandemije Covid-19 na turistični obisk v Mariboru v letu 2020 in 2021. Revija za geografijo, 16, 1, str. 119–140.

Huang, S., Shao, Y., Zeng, Y., Liu, X., Li, Z., 2021. Impacts of COVID-19 on Chinese nationals’ tourism preferences. Tourism Management Perspectives, 40, str. 100895. DOI: 10.1016/j.tmp.2021.100895. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100895

Im, J., Kim, J., Choeh, J.Y., 2021. COVID-19, social distancing, and risk-averse actions of hospitality and tourism consumers: A case of South Korea. Journal of Destination Marketing & Management, 20, str. 100566. DOI: 10.1016/j.jdmm.2021.100566. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2021.100566

Jamal, T., Budke, C., 2020. Tourism in a world with pandemics: local-global responsibility and action. Journal of Tourism Futures, 6, 2, str. 181–188. DOI: 10.1108/ JTF-02-2020-0014. DOI: https://doi.org/10.1108/JTF-02-2020-0014

Jeršič, M., 1995. Bližnja rekreacija prebivalcev mesta Ljubljane. Dela, 11, 151–168. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.11.151-168

Jeršič, M., 1998. Bližnja rekreacija prebivalcev Slovenije. Ljubljana: Inštitut za geografijo.

Li, X., Gong, J., Gao, B., Yuan, P., 2021. Impacts of COVID-19 on tourists’ destination preferences: Evidence from China. Annals of Tourism Research, 90, str. 103258. DOI: 10.1016/j.annals.2021.103258. DOI: https://doi.org/10.1016/j.annals.2021.103258

Lu, Q., Atadil, H.A., 2021. Do you dare to travel to China? An examination of China’s destination image amid the COVID-19. Tourism Management Perspectives, 40, str. 100881. DOI: 10.1016/j.tmp.2021.100881. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100881

Mao, C.-K., Ding, C. G., Lee, H.-Y., 2010. Post-SARS tourist arrival recovery patterns: An analysis based on a catastrophe theory. Tourism Management, 31, 6, str. 855– 861. DOI: 10.1016/j.tourman.2009.09.003. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.09.003

Marot, N., Stubičar, N., 2022. Mestni turizem v 21. stoletju. V: Marot, N., Uršič, M. (ur.). Mestni turizem v Sloveniji: značilnosti in upravljanje, Ljubljana : Biotehniška fakulteta, str. 20–57.

Mattiuzzi, C., Lippi, G., Henry, B. M., 2021. Healthcare indicators associated with COVID-19 death rates in the European Union. Public Health, 193, str. 41–42. DOI: 10.1016/j.puhe.2021.01.027. DOI: https://doi.org/10.1016/j.puhe.2021.01.027

Navarro-Drazich, D., Lorenzo, C., 2021. Sensitivity and vulnerability of international tourism by covid crisis: South America in context. Research in Globalization, 3, str. 100042. DOI: 10.1016/j.resglo.2021.100042. DOI: https://doi.org/10.1016/j.resglo.2021.100042

Neuburger, L., Egger, R., 2021. Travel risk perception and travel behaviour during the COVID-19 pandemic 2020: a case study of the DACH region. Current Issues in Tourism, 24, 7, str. 1003–1016. DOI: 10.1080/13683500.2020.1803807. DOI: https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1803807

Norman, G., 2010. Likert scales, levels of measurement and the “laws” of statistics. Advances in Health Sciences Education, 15, 5, str. 625–632. DOI: 10.1007/s10459- 010-9222-y. DOI: https://doi.org/10.1007/s10459-010-9222-y

Novelli, M., Gussing Burgess, L., Jones, A., Ritchie, B.W., 2018. ‘No Ebola…still doomed’ – The Ebola-induced tourism crisis. Annals of Tourism Research, 70, str. 76–87. DOI: 10.1016/j.annals.2018.03.006. DOI: https://doi.org/10.1016/j.annals.2018.03.006

Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije. 2020. Uradni list RS, št. 19/20 in 68/20.

Okafor, L., Khalid, U., Gopalan, S., 2022. COVID-19 economic policy response, resilience and tourism recovery. Annals of Tourism Research Empirical Insights, 3, 2, str. 100073. DOI: 10.1016/j.annale.2022.100073. DOI: https://doi.org/10.1016/j.annale.2022.100073

Osti, L., Nava, C.R., 2020. Loyal: to what extent? A shift in destination preference due to the COVID-19 pandemic. Annals of Tourism Research Empirical Insights, 1, 1, str. 100004. DOI: 10.1016/j.annale.2020.100004. DOI: https://doi.org/10.1016/j.annale.2020.100004

Pham, T.D., Dwyer, L., Su, J.-J., Ngo, T., 2021. COVID-19 impacts of inbound tourism on Australian economy. Annals of Tourism Research, 88, str. 103179. DOI: 10.1016/j.annals.2021.103179. DOI: https://doi.org/10.1016/j.annals.2021.103179

Sönmez, S.F., Graefe, A.R., 1998. Influence of terrorism risk on foreign tourism decisions. Annals of Tourism Research, 25, 1, str. 112–144. DOI: 10.1016/S0160- 7383(97)00072-8. DOI: https://doi.org/10.1016/S0160-7383(97)00072-8

SURS [Statistični urad Republike Slovenije], 2022a. Prebivalci Slovenije po udeleženosti na turističnih potovanjih in po izobrazbi (v 1000), Slovenija, letno. URL: https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/2169803S.px (27. 10. 2022).

SURS, 2022b. Prebivalci Slovenije po udeleženosti na turističnih potovanjih in po starosti (v 1000), Slovenija, letno. URL: https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/2169802S.px (27. 10. 2022).

SURS, 2022c. Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po izobrazbi, petletnih starostnih skupinah in spolu, statistične regije, letno. URL: https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/05G2010S.px (26. 10. 2022).

SURS, 2022d. Prenočitvene zmogljivosti, prihodi in prenočitve turistov po nastanitvenih obratih, Slovenija, mesečno. URL: https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/2164430S.px (26. 10. 2022).

SURS, 2022e. Prenočitvene zmogljivosti, prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin, Slovenija, letno. URL: https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/2164521S.px (26. 10. 2022).

SURS, 2022f. Turistična potovanja po destinaciji potovanja in po glavnem prevoznem sredstvu, Slovenija, letno. URL: https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/2170205S.px (26. 10. 2022).

SURS, 2022g. Turistična potovanja v tujino po najbolj obiskanih evropskih državah, Slovenija, letno. URL: https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/2170208S.px (26. 10. 2022).

Škare, M., Soriano, D.R., Porada-Rochoń, M., 2021. Impact of COVID-19 on the travel and tourism industry. Technological Forecasting and Social Change, 163, str. 120469. DOI: 10.1016/j.techfore.2020.120469. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120469

Turnšek, M., Brumen, B., Rangus, M., Gorenak, M., Mekinc, J., Lešnik Štuhec, T., 2020. Perceived threat of COVID-19 and future travel avoidance: Results from an early convenient sample in Slovenia. Academica Turistica, 13, 1, str. 3–19. DOI: 10.26493/2335-4194.13.3-19. DOI: https://doi.org/10.26493/2335-4194.13.3-19

Villacé-Molinero, T., Fernández-Muñoz, J.J., Orea-Giner, A., Fuentes-Moraleda, L., 2021. Understanding the new post-COVID-19 risk scenario: Outlooks and challenges for a new era of tourism. Tourism Management, 86, str. 104324. DOI: 10.1016/j.tourman.2021.104324. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2021.104324

Yang, Y., Altschuler, B., Liang, Z., Li, X. (Robert), 2021. Monitoring the global COVID-19 impact on tourism: The COVID19tourism index. Annals of Tourism Research, 90, str. 103120. DOI: 10.1016/j.annals.2020.103120. DOI: https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.103120

Zeilhofer, N., Zobavnik, I., 2020. Turistična panoga in COVID-19. Ljubljana: Republika Slovenija, Državni zbor. URL: https://fotogalerija.dz-rs.si/datoteke/Publikacije/Zborniki_RN/2020/Turisticna_panoga_in_COVID-19.pdf (citirano 15. 12. 2022).

Zimmer, Z., Brayley, R.E., Searle, M.S., 1995. Whether to Go and Where to Go: Identification of Important Influences on Seniors’ Decisions to Travel. Journal of Travel Research, 33, 3, str. 3–10. DOI: 10.1177/004728759503300302. DOI: https://doi.org/10.1177/004728759503300302

Prenosi

Objavljeno

27.12.2022

Kako citirati

Cigale, D., & Lampič, B. (2022). Pandemija covida-19 in njeni učinki na turistično ravnanje slovenskega prebivalstva. Dela, (58), 125–149. https://doi.org/10.4312/dela.58.125-149

Številka

Rubrike

Razprave