Poročila

Avtorji

  • Tajan Trobec Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Borut Stojilković Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
  • Boštjan Rogelj Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Marko Koščak Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem, Brežice
  • Irma Potočnik Slavič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Nejc Bobovnik Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Barbara Lampič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Sara Mikolič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Nives Ličen Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Dejan Cigale Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.58.151-180

Ključne besede:

prsti, slovenska Istra, slovenske manjšine, LEADER/CLLD, slovenske srenje, Mesec prostora, potencialno onesnažena območja v Sloveniji, CELSA, Modra fakulteta, trajnostni razvoj turizma

Povzetek

Terensko proučevanje prsti

Geografsko raziskovanje slovenske Istre 1

Slovenske manjšine v sosednjih državah

Izvajanje pristopa LEADER/CLLD v Sloveniji

Slovenske srenje kot izročilo in priložnost

Mesec prostora 2022

Zaključek projekta na temo potencialno onesnaženih območij v Sloveniji – vzpostavitev baze ter izdelava modela za ocenjevanje potrebe po njihovi prednostni obravnavi

CELSA bilateralni raziskovalni projekt s KU Leuven na temo podpornega okolja za nove pristopnike v kmetijstvo

Modra fakulteta: odgovor Univerze v Ljubljani na dolgoživost

Trajnostni razvoj turizma – prakse in pristopi v Srbiji in Sloveniji

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bogataj, N. (ur.), 2021. Slovenske srenje kot izročilo in priložnost. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Kovačič, G. (ur.), 2022. Geografsko raziskovanje slovenske Istre 1. Koper: Založba Univerze na Primorskem. DOI: https://doi.org/10.26493/978-961-293-176-6

Potočnik Slavič, I., Cunder, T., Šabec Korbar, E., Bedrač, M., Šoster, G., 2022. Izvajanje pristopa LEADER/CLLD v Sloveniji. Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani.

Repe, B., Perica, D., 2022. Terensko proučevanje prsti. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Zupančič, J., 2022. Slovenske manjšine v sosednjih državah. Zbirka Razprave FF. Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani.

Prenosi

Objavljeno

27. 12. 2022

Številka

Rubrika

Poročila

Kako citirati

Trobec, T., Stojilković, B., Rogelj, B., Koščak, M., Potočnik Slavič, I., Bobovnik, N., Lampič, B., Mikolič, S., Ličen, N., & Cigale, D. (2022). Poročila. Dela, 58, 151-180. https://doi.org/10.4312/dela.58.151-180