Vodnoekološki dejavniki regionalnega razvoja obmejnih območij ob slovensko-hrvaški meji

Avtorji

  • Dušan Plut Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta , Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.16.73-88

Ključne besede:

Onesnaževnanje voda, zmanjšanje obremenjevanja voda, Sava, Tržaški zaliv, Hrvaška, Slovenija.

Povzetek

Večina rek, ki prečkajo slovensko hrvaško mejo, je bila v 90. letih zmerno do močno onesnažena. V obdobju 1990 – 1997 se je nekoliko izboljšala (večinoma le za polovico razreda) kakovost Mure, Save in spodnje Sotle, poslabšala Kolpe pod Metliko, kakovost Dragonje pa se bistveno ni spremenila. Pri onesnaževanju Tržaškega zaliva je delež onesnaževanja Italije največji, delež Slovenije in Hrvaške pa manjši. Smotrnejše ravnanje z obmejnimi vodnimi viri se naj prednostno usmeri na zmanjšanje njihovega onesnaževanja in sonaravno gospodarjenje v okviru mednarodnih porečij (Sava, Drava, Mura). Z vidika obmejnega regionalnega razvoja in skupnega sonaravnega gospodarjenja z vodnimi viri pa je ključno skupno meddržavno načrtovanje in udejanjanje zmanjševanja obremenjevnja vod Sotle, Kolpe in Tržaškega zaliva.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2001

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Plut, D. (2001). Vodnoekološki dejavniki regionalnega razvoja obmejnih območij ob slovensko-hrvaški meji. Dela, 16, 73-88. https://doi.org/10.4312/dela.16.73-88