Typology and development characteristics of rural areas in Slovenia

Avtorji

  • Anton Perpar B. Sc., Agriculture, postgraduate student, UL, Biotechnical Faculty, Agronomy Dept.,Institute ofAgricultural Economics

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.17.85-99

Ključne besede:

podeželska območja, tipologija, razvoj podeželja, Slovenija.

Povzetek

V prispevku je predstavljena tipološka členitev podeželja v Sloveniji, ki taprostor deli v tri osnovne tipe: obmestna območja, značilna podeželskaobmočja ter območja praznjenja. Sledi primerjalna analiza stanja inmožnosti opredeljenih podeželskih območij na podlagi vzorca in z uporabodemografskih, kmetijskih, ekonomskih in socialnih kazalcev. Sociološki delraziskave temelji na rezultatih ankete, izvedene med vodstvenimi ljudmi vvzorčnih lokalnih skupnostih, ter vključuje mnenja o stanju in razvojnihmožnostih vzorčnih podeželskih območij ter predloge in pripombe pripravljalcempolitike razvoja podeželja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2002

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Perpar, A. (2002). Typology and development characteristics of rural areas in Slovenia. Dela, 17, 85-99. https://doi.org/10.4312/dela.17.85-99