Idrijsko hribovje kot primer demografsko ogroženega območja

Avtorji

  • Monika Benkovič Krašovec Dipl. geogr., mlada raziskovalka, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2,1000 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.17.138-161

Ključne besede:

Idrijsko hribovje, demografsko ogrožena območja, mreža šol, centralna naselja.

Povzetek

V prispevku je prikazana analiza kazalcev: gibanje števila prebivalcev inindeks staranja, s katerima se v Sloveniji opredeljujejo demografskoogrožena območja. Omenjeni so tudi nekateri vzroki in posledice neugod-nih demografskih gibanj na območju Idrijskega hribovja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2002

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Benkovič Krašovec, M. (2002). Idrijsko hribovje kot primer demografsko ogroženega območja. Dela, 17, 138-161. https://doi.org/10.4312/dela.17.138-161