Razvojni problemi in možnosti občine Žužemberk

Avtorji

  • Katarina Volčini Študentke 4. letnika geografije, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani,Aškerčeva 2, SI 1000 Ljublana, Slovenija.

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.17.238-249

Ključne besede:

Žužemberk, Suha krajina, podeželje, razvojni problemi.

Povzetek

Prispevek prikazuje nekatere osnovne geografske značilnosti občineŽužemberk s poudarkom na obravnavi razvojnih problemov. Predlagane sotudi nekatere razvojne možnosti, pri katerih je v ospredju ekološkouravnotežena pokrajina, to je tista, ki ob gospodarski učinkovitosti v čimvečji meri ohranja naravne prvine in naravne procese.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2002

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Volčini, K. (2002). Razvojni problemi in možnosti občine Žužemberk. Dela, 17, 238-249. https://doi.org/10.4312/dela.17.238-249