Problematika slovenskega podeželja na primeru Brkinov

Avtorji

  • Blaž Barborič Študentje geografije, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2,SI 1001 Ljubljana, Slovenija.

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.17.265-284

Ključne besede:

Brkini, podeželje, pokrajinskoekološka členitev, razvojne možnosti.

Povzetek

Brkini predstavljajo slovensko podeželsko pokrajino z mnogimi razvojnimiproblemi. Članek analizira prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti zarazvoj regije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2002

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Barborič, B. (2002). Problematika slovenskega podeželja na primeru Brkinov. Dela, 17, 265-284. https://doi.org/10.4312/dela.17.265-284