Ogroženost zaradi naravnih procesov kot strukturni element slovenskih pokrajin

Avtorji

  • Karel Natek Dr., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2,1000 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.18.61-74

Ključne besede:

geografija, naravne nesreče, kulturna pokrajina, ogroženost.

Povzetek

Preučevanje naravnih nesreč je v zadnjih desetletjih eden najpomembnejših vidikov aplikacije fizične geografije v Sloveniji. Ogroženost zaradi tovrstnih naravnih dogodkov je namreč na različne načine prisotna v vsaki kulturni pokrajini, in sicer kot njihovi neposredni učinki in konkretni načini varovanja pred njimi, kot izogibanje ogroženim območjem in tudi kot napačni posegi v prostor. Vse to so pomembne geografske teme, s katerimi se bo morala geografija v prihodnje še intenzivneje ukvarjati, poleg tega pa bo potrebno upoštevati tudi subjektivno zaznavanje ogroženosti zaradi naravnih nesreč kot pomembno izhodišče nadaljnjih posegov v ogrožena območja, na katerih delujejo potencialno škodljivi ali nevarni naravni procesi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

19. 12. 2002

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Natek, K. (2002). Ogroženost zaradi naravnih procesov kot strukturni element slovenskih pokrajin. Dela, 18, 61-74. https://doi.org/10.4312/dela.18.61-74