Naravni potenciali regij in njihova raba

Avtorji

  • Ana Vovk Korže Dr., Oddelek za geografijo, Pedagoška fakulteta Maribor, Koroška c. 160, 2000 Maribor, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.18.75-91

Ključne besede:

biotopi, naravni potencial, raba tal, regija, trajnostni razvoj, Dra-vinjske gorice

Povzetek

Zaradi neustrezne rabe naravnih potencialov se kažejo negativni vplivi v naravi, v naravnih virih in v človekovem bivalnem okolju. Spreminjanje naravnih potencialov zaradi vpliva različnih dejavnosti načrtujejo študije ranljivosti okolja. Geografski vidiki so v teh študijah premalo zastopani, saj se uveljavljajo ozki sektorski interesi, ki zapostavljajo pomembnost okolja kot geografskega kompleksa. Na primeru Dravinjskih goric, ki je kontaktna regija med panonsko in alpsko Slovenijo, je prikazana raba naravnih potencialov na osnovi biotopov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

19. 12. 2002

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Vovk Korže, A. (2002). Naravni potenciali regij in njihova raba. Dela, 18, 75-91. https://doi.org/10.4312/dela.18.75-91