Trendi spreminjanja pretokov slovenskih rek

Avtorji

  • Florjana Ulaga Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.18.93-114

Ključne besede:

odtok, pretok, podnebne spremembe, trend, vodozbirno zaledje.

Povzetek

Glede na podnebne spremembe predvidevamo, da se količina vode v porečjih zmanjšuje in da se spreminjajo predvsem ekstremna hidrološka stanja. Analiza 45 letnega niza pretokov rek, padavin in gladin podzemnih vod, pa predvidevanjni v celoti potrdila. Poleg klimatskih sprememb moramo za presojo spreminjanja dejanskih količin vode upoštevati tudi vpliv evapotranspiracije, poraščenosti z gozdom in spreminjanje naravnih površin v kmetijska ter urbana območja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

19. 12. 2002

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Ulaga, F. (2002). Trendi spreminjanja pretokov slovenskih rek. Dela, 18, 93-114. https://doi.org/10.4312/dela.18.93-114