Simulacija ogroženosti površja zaradi snežnih plazov v slovenskih Alpah

Avtorji

  • Miha Pavšek Mag., Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.18.115-132

Ključne besede:

fizična geografija, snežni plazovi, naravne nesreče, lavinsko ogrožena območja, potencialna ogroženost, lavinska preventiva

Povzetek

Po oblikah površja razgibano in pokrajinsko raznovrstno Slovenijo ogrožajo številne naravne nesreče med katerimi so tudi snežni plazovi. Na temelju dosedanjih ugotovitev in s pomočjo podatkov iz geografskega informacijskega sistema za Slovenijo smo opredelili potencialno plazovito površje na območju slovenskih Alp. Pri tem smo upoštevali rezultate obdelave snežnih plazov iz lavinskega katastra v Julijskih Alpah, ugotovitve drugih podobnih študij ter podatkovne sloje naravnogeografskih sestavin visokogorskih pokrajin.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

19. 12. 2002

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Pavšek, M. (2002). Simulacija ogroženosti površja zaradi snežnih plazov v slovenskih Alpah. Dela, 18, 115-132. https://doi.org/10.4312/dela.18.115-132