Razvoj in novi teoretični in metodološki koncepti ter aplikacija socialne geografije

Avtorji

  • Vladimir Klemenčič Dr., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovanija

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.18.195-212

Ključne besede:

socialna geografija, tržno kmetijstvo, oblikovanje agrarnega pro-stora, kmetijska zemljišča v zaraščanju

Povzetek

V prispevku so predstavljene nova metodologija, teorija in aplikacija socialne geografije v praksi, ki so se razvile pod vplivom evropske integracije Slovenije in oblikovanja tržnega kmetijstva Evropske unije. Posledice prilagajanja slovenskega kmetijstva zahtevam Evropske unije se že kažejo v novih potezah podobe kmetijskega prostora, posledično pa tudi v celotni podobi in funkciji kulturne pokrajine.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

19. 12. 2002

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Klemenčič, V. (2002). Razvoj in novi teoretični in metodološki koncepti ter aplikacija socialne geografije. Dela, 18, 195-212. https://doi.org/10.4312/dela.18.195-212