Aplikativni vidiki politične geografije v planiranju integracije in razvoja kontaktnih prostorov

Avtorji

  • Milan Bufon Dr., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.18.281-298

Ključne besede:

Politična geografija, evropski in slovenski kontaktni prostori, politične in kulturne meje, družbena integracija, čezmejno sodelovanje

Povzetek

Članek obravnava sodobne vidike političnogeografskih obravnav ter njihove aplikativnosti pri proučevanju konvergentnih in divergentnih družbenih in prostorskih fenomenov. Analizira problematiko interpretiranja meja ter teritorialnosti, še posebno po geopolitičnih transformacijah v Evropi ter v luči ustvarjanja nove političnogeografske podobe kontinenta in v njem potekajočih integracijskih procesov. V nadaljevanju prikazuje pojave in probleme razvoja v evropskih kontaktnih prostorih, ki jih opredeljujejo obmejni status in prisotnost jezikovnih manjšin.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

19. 12. 2002

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Bufon, M. (2002). Aplikativni vidiki politične geografije v planiranju integracije in razvoja kontaktnih prostorov. Dela, 18, 281-298. https://doi.org/10.4312/dela.18.281-298