Regionalizacija Slovenije

Avtorji

  • Marjan Ravbar Dr., Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Gosposka 13, 1000 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.18.317-331

Ključne besede:

reforma politično-institucionalnega sistema, regionalizacija ob-močij, decentralizacija institucij, regionalni razvoj

Povzetek

Pri regionalizaciji vloga geografov ni zgolj povezana s pripravo ustrezne členitve Slovenije na ustrezna funkcijsko zaokrožena območja, marveč sodobne družbene prilike od njih zahtevajo sistematično vrednotenje variantnih členitev z vidika vzročne povezanosti oblikovanja pokrajin. Prav posebej še med regionalnim razvojem oz. učinki policentrične zasnove omrežja naselij in decentralizacije (javnih) institucij. Pričujoči prispevek govori o vlogi, učinkih in posledicah decentralizacije institucij kot instrumenta za oblikovanje uravnoteženega razvoja. V njem analiziramo faktorje, ki vplivajo na uspeh regionalizacije v funkciji decentralizacijske politike.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

19. 12. 2002

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati