Vrednotenje zahtevnejših geografskih učnih vsebin na vseh ravneh izobraževanja

Avtorji

  • Tatjana Resnik Planinc Dr., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.18.333-347

Ključne besede:

geografija, zahtevnejše geografske učne vsebine, geografsko izobraževanje, izobraževalni problem

Povzetek

V geografskem izobraževanju se srečujemo z didaktičnim problemom prenosa in razumevanja zahtevnejših geografskih učnih vsebin, ki naj bi bile s stališča stroke vključene v celotno vertikalo geografskega izobraževanja. Nadaljnje izboljševanje pouka in študija geografije ter zagotavljanje kakovostnih učnih načrtov za učence na vseh stopnjah geografskega izobraževanja zahteva definiranje zahtevnejših geografskih učnih in študijskih vsebin, definiranje vzrokov za njihovo pojavljanje, utemeljitev razlogov za njihovo vključitev v učne načrte ter ugotavljanje poti in metod za njihovo razumevanje in usvajanje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

19. 12. 2002

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Resnik Planinc, T. (2002). Vrednotenje zahtevnejših geografskih učnih vsebin na vseh ravneh izobraževanja. Dela, 18, 333-347. https://doi.org/10.4312/dela.18.333-347