Odnos prebivalcev obremenjenih območij do okolja in okoljskih problemov na vzorčnih primerih Šaleške doline in Zasavja

Avtorji

  • Matjaž Šalej ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave, Koroška 58, 3320 Velenje, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.18.387-399

Ključne besede:

degradacija okolja, odziv prebivalstva na življenjsko okolje, za-znavanje okoljskih problemov, Šaleška dolina, Zasavje

Povzetek

Članek namenja pozornost odzivu prebivalstva na okoljske probleme v Šaleški dolini in Zasavju. Osnova raziskave je bil vprašalnik, s katerim smo anketirali 1395 prebivalcev obeh regij. Glavni cilj prispevka je ugotoviti intenziteto obremenjenosti okolja, kot jo vidijo anketirani in primerjava odzivov na okolje in okoljske probleme med prebivalci obeh regij. Prebivalci Šaleške doline so do onesnaževanja zelo kritični in so s svojim okoljem večinoma zadovoljni (62,4 %). V Zasavju so prebivalci s svojim okoljem manj zadovoljni (39,5 %), tudi zaradi tega, ker je njihovo okolje glede na slovenske razmere še vedno nadpovprečno obremenjeno.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

19. 12. 2002

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Šalej, M. (2002). Odnos prebivalcev obremenjenih območij do okolja in okoljskih problemov na vzorčnih primerih Šaleške doline in Zasavja. Dela, 18, 387-399. https://doi.org/10.4312/dela.18.387-399