Geografski prostor in turistična politika

Avtorji

  • Marjan Tkalčič Mag., Turistica – Visoka šola za turizem, Obala 29, 6320 Portorož, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.18.427-433

Ključne besede:

geografski prostor, turistična destinacija, celoviti turistični proiz-vod, turistična politika

Povzetek

Turizem trži poleg storitev turističnih organizacij tudi geografski prostor v širšem smislu besede (prostor, naravne vrednote, kulturno dediščino, kvaliteto življenja prebivalstva, organiziranost družbe itd.). Množica različnih delnih turističnih proizvodov, identiteta kraja in njegovi razpoložljivi resursi tvorijo celoviti turistični proizvod destinacije. Usklajeno delovanje zasebnega in javnega sektorja turistične destinacije kot sistema zagotavlja turistična politika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

19. 12. 2002

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Tkalčič, M. (2002). Geografski prostor in turistična politika. Dela, 18, 427-433. https://doi.org/10.4312/dela.18.427-433