Vloga geografije pri interdisciplinarnem načrtovanju regionalnega razvoja

Avtorji

  • Lučka Lorber Dr., Oddelek za geografijo, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.18.491-503

Ključne besede:

regionalni razvoj, regionalno povezovanje, trajnostni razvoj, di-namiziranje gospodarstva, uravnotežen ekonomski razvoj, interdisciplinarno načr-tovanje

Povzetek

Razvojni procesi so integralni in jih lahko razumemo in evalviramo le z interdisciplinarnim pristopom. Značilnost geografske vede je njena kompleksnost v proučevanju prostora. Vloga in pomen geografije pri načrtovanju regionalnega razvoja v spremenjenih družbeno - gospodarskih razmerah je predvsem v sodelovanju z ostalimi znanstvenimi disciplinami pri zagotavljanju skladnega regionalnega razvoja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

19. 12. 2002

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Lorber, L. (2002). Vloga geografije pri interdisciplinarnem načrtovanju regionalnega razvoja. Dela, 18, 491-503. https://doi.org/10.4312/dela.18.491-503