Geografske zasnove sonaravnega načrtovanja regionalnega napredka Zasavske regije

Avtorji

  • Dušan Plut Dr., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.18.505-516

Ključne besede:

Sonaravni regionalni napredek, geografske zasnove, onesna-ženost okolja, izboljšanje kakovosti okolja, Zasavska regija

Povzetek

Geografske zasnove načrtovanja regionalnega napredka in posegov v geografsko okolje izhajajo iz predpostavk koncepta trajnega prilagajanja antropogenih sprememb v pokrajini svojstvenim zmogljivostim in omejitvam pokrajinotvornih sestavin. V pokrajinsko degradirani Zasavski regiji je izboljšanje kakovosti okolja (kurativni ukrepi) in regionalni gospodarski napredek v okviru nosilnih zmogljivosti okolja in prostora (preventivni ukrepi) temeljni razvojno-okoljsko zasnovan cilj razvojne strategije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

19. 12. 2002

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Plut, D. (2002). Geografske zasnove sonaravnega načrtovanja regionalnega napredka Zasavske regije. Dela, 18, 505-516. https://doi.org/10.4312/dela.18.505-516