Vloga in pomen regionalnega razvojnega načrtovanja - primer Gorenjske

Avtorji

  • Slavka Zupan Mag., Regionalna razvojna agencija Gorenjske, Nosilna organizacija BSC Poslovno podporni center d.o.o. Kranj, Stritarjeva 5, 4000 Kranj, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.18.533-548

Ključne besede:

regionalni razvoj, regija, pokrajina, regionalna razvojna agenci-ja, regionalni razvojni program, območja s posebnimi razvojnimi problemi

Povzetek

Pojem regionalni razvoj je v geografski teoriji že dolgo prisoten, medtem, ko se v slovenski praksi pa se z njim v pravem pomenu besede srečujemo šele v zadnjih treh letih, odkar je bil leta 1999 sprejet Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Namen prispevka je na primeru Gorenjske predstaviti posledice dosedanjega izvajanja zakona in oceniti njegov vpliv na življenje in konkurenčni položaj regije v Sloveniji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

19. 12. 2002

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Zupan, S. (2002). Vloga in pomen regionalnega razvojnega načrtovanja - primer Gorenjske. Dela, 18, 533-548. https://doi.org/10.4312/dela.18.533-548